درباره ما

ما كار خود را از سالهاي دور آغاز نموديم سعي بر آن داشتيم كه نظرات مشتريان خود را در نظر گرفته و با كيفيت و قيمت بهتر خريدار را راضي نمائيم

خداوند را شاكريم كه در اين راه موفق بوده ايم

به اميد روزهاي بهتر با شما

شركت نگين كلاسيك

سيد مهدي ميركريم